Borgen Gard

SKAL DU GÅ POSTVEGEN TIL STYVI?

Båt Bakka - Bleiklindi etter avtale

 

UTLEIGE AV ROBÅT

Utleigebåtane er tradisjonelle sognebåtar, 15 fot (faeringar). Det er plass til 2-4 vaksne per båt. Båtane er utstyrte med 2 par årar, tauverk, dregg, 4 redningsvestar og kart over området.

------------

WALKING THE OLD POST ROAD TO STYVI?

Boat Bakka - Bleiklindi by appointment

 

BOAT RENTAL

The boats are traditional norwegian wooden rowing boats, called «Sognefæring». They are aprox. 17 feet long, with room for 2-4 adults per boat. Comes with 2 pairs of oars, rope, anchor, 4 life vests and map of the area.

 

Kontakt:

svein@borgen-gard.no

Tel+47 905 26 324